erfelijke ziekten

Als je over een erfelijke ziekte spreekt dan heb je het over een aandoening die van generatie op generatie kan worden doorgegeven door een afwijking in de genen. Erfelijke ziekten kun je ook aangeboren aandoeningen noemen. Je moet weten dat er duizenden erfelijke of gedeeltelijk erfelijke ziektes zijn. Je moet weten dat  erfelijke ziekten al ontstaan bij de bevruchting. Als je kinderen hebt dan erven die de erfelijke ziekten van hun ouders de helft van moeder en de helft van vader. Bij geboortes kan het al zo zijn dat de erfelijke ziekten al zichtbaar zijn, maar het kan ook zo zijn dat je de erfelijke ziekten pas jaren later te zien krijgt. Toch is het zo dat de erfelijke ziekte al aanwezig was bij de geboorte. Ben je zwanger en de kans bestaat dat je kind erfelijke ziekten kan krijgen of een aangeboren afwijking dan kan hier onderzoek naar gedaan worden. Een van de belangrijkste onderzoeken die je dan kunt krijgen om te zien of je kind erfelijke ziekten bij zich draagt, is een vruchtwaterpunctie. Als je iemand hebt in de familie, bijvoorbeeld je vader of moeder, die een hartafwijking heeft dan is het raadzaam om regelmatig de huisarts te bezoeken om het cholesterol te laten onderzoeken, want ook dit behoort tot erfelijke ziekten. Heb je een bepaald soort kanker dan kun je het beste bij de huisarts vragen of dit ook behoort tot erfelijke ziekten. Er zijn namelijk kankersoorten die ook erfelijk zijn. Als je erfelijke ziekten bij je draagt, dienen deze door te worden gegeven bij de huisarts en wanneer het nodig is kan de arts dan onderzoeken of naasten het hebben zodat er op tijd kan worden ingegrepen.